FMA Huslager

fmaGlidlagerhus
Huslager används som hållare för glidlager med syfte att lagra axlar. Där inte lagersätets/plåtväggens väggtjocklek kan ge glidlagret fullt stöd används våra huslager med fördel. De är mycket lätta att montera och levereras komplett med glidlager. Som standard levereras huslagren med smörjfritt glidlager typ BK1. Vid smutsig miljö och där smörjning önskas levererar vi även med smörjfattigt glidlager typ BK2 med smörjfickor.

fma-ritning


Max belastning beräknas med grund från den projicerande lagerytan.
Se BK 1 resp.BK 2:s belastningstabeller.

Toleranser enligt BK 1 och BK 2: tabeller.

Material SS 1914 elförzinkat.

Art nr D A B C Ø E NV G Ø H’
FMA 12 12 10 6 30 18 21 18X1,5 18,5
FMA 16 16 12 7 40 22 26 22X1,5 22,5
FMA 20 20 18 10 50 30 38 30X1,5 30,5
FMA 25 25 25 10 60 34 38 34X1,5 35
FMA 30 30 20 10 60 40 45 40X1,5 41

Arkiv