Skyddar axelkulleder mot smutsig miljö och fungerar som fettdepå.
Vid icke möjlig eftersmörjning används med fördel skyddsbälg vilken fettfylles och därmed ger en underhållsfri kulled.
Bälgarna kan användas utan slangklämma. Bälgarna av speciell Kloropren klarar de flesta syror, oljor och bensin.
Vid tveksamhet rådfråga oss!

 
Art.nr C ∅ A ∅ B För axelkulled med ytterdiam.
LW 16-01M 15 28 34 16
LW 18-02M 16,5 32 40 18
LW 20/22-03M 20,5 40 45 22
LW 24/25/26-04M 24,5 48 50 25/26
LW 28/29-05M 27,5 52 56 28/29
LW 30/32-1M 30,5 56 65 32
LW 36/37-2M 35,5 66 72 36/37
LW 40/42-3M 40 75 82 42
LW 45/47-4M 45 84 95 45/47
LW 50/52-5M 50 92 108 50/52
LW 56/58-6M 56 100 122 58

Samtliga mått i mm.
För dubbla axelkulleder kan dessa monteras i par.