Glidlager Bussningar

Här finner du allt om våra glidlager / bussningar

Glidlager är en axellagring som klarar högre belastning än t.ex spårkullager. Dock vanligtvis inte lika höga varvtal som spårkullager.
Bland glidlager finns många val bl.a. beroende på belastning, varvtal och miljö.

Tunnväggiga glidlager

Vårt slitsade stål/PTFE smörjfria glidlager är den mest vanliga glidlagringen som klarar höga belastningar och varvtal runt ca 2-3 dm/sek. Som alternativ finns denna med invändig Acetal-beläggning typ BK2, vilken med fördel kan väljas vid kantbelastningar och smutsig miljö där man önskar smörja.
Vid utomhusmiljö kan med fördel vår slitsade bronsbussning med invändiga smörjfickor väljas, FB090. Dessa klarar förhållandevis höga belastningar och bör smörjas regelbundet.

Glidlager av Polyamid

Plast/Nylonlager PA och PAF är en billig enkel lagring, dock med precisionsanpassning som de andra lagren. Vid små krafter, låga varvtal och krav på rostfrihet är detta ett bra val. Polyamid absorberar förhållandevis mycket fukt (8-10%. Vid hög luftfuktighet skall detta tas hänsyn till vid val av axeltolerans. Polyamidbussningar är smörjfria, men sänker slitage och friktion vid initialsmörjning samt återsmörjning vid jämna mellanrum. Om hög luftfuktighet vid lageromgivningen finns, och där angiven axeltolerans redan är bestämd, kan våra Polyamidlager med tillsats av Molybdendisulfidfett väljas. Dennes två fördelar är försumbar fuktighetsupptagning samt lägre friktion (längre livslängd). Se då fabrikat IGUS och NYLONIT.

Utöver dessa har vi även sinterbronsbussningar vilka klarar förhållandevis höga varvtal, dock låga belastningar. Massiv bronsbussning JR och JF vilka klarar högre laster och lägre varvtal än sinterbrons.
Vid extrema laster för t.ex entreprenadmaskiner kan våra härdade glidlager typ CX och BGFR väljas. Dessa kräver axels ythårdhet på min 60 HRC och skall smörjas. Se även vår sida ”Glidlager fakta” för ytterligare information om övriga glidlager i menyn nedan

Vi hjälper gärna till i val av glidlager

Glidlager och Bussningarlitenbk1BK1…/BK1F

Glidlager och BussningarBK2...BK2…

Glidlager och BussningarBronsbussning med smörjfickor FB090.../FBB090Bronsbussning med smörjfickor FB090…/FBB090

Glidlager och BussningarSinterbronsbussning/Oljebronsbussning SI...Sinterbronsbussning/Oljebronsbussning SI…

Svarvad bronsbussning JR/JF…

Härdad spännbussning CX…

Glidlager och BussningarHärdad bussning utan slits med smörjspår, BGFRHärdad bussning utan slits med smörjspår, BGFR

Glidlager och BussningarPolyamidbussning PA...Polyamidbussning PA…

Glidlager och BussningarIGUS Polyamidbussning med MoS2 GSM.../GFM.../GTM...IGUS Polyamidbussning med MoS2 GSM…/GFM…/GTM…

Glidlager och BussningarNYLONIT Polyamidbussning med MoS2 NMO...NYLONIT Polyamidbussning med MoS2 NMO…

Glidlager och BussningarAluminium-fästen med glidlagerAluminium-fästen med glidlager

Glidlager och BussningarFMA HuslagerFMA Huslager

Lageraxlar

Glidlager och BussningarÄmnesrör bronsÄmnesrör brons

Glidlager och BussningarGlidlagerguideGlidlagerguide

Glidlager och BussningarGlidlager Fakta / BeräkningarGlidlager Fakta / Beräkningar