Sinterbrons/Oljebrons-bussning – Radiallager – Flänslager – Sfäriska lager – Massiva runda ämnen

Sinterbrons/Oljebrons-bussning
Sinterbronsbussningen/Oljebronsbussningen är ett självsmörjande glidlager. Lagren är impregnerade med 20-30 procentvolym högklassig olja, vilket bildar en oljefilm mellan glidlagret och axeln. Som tumregel kan säjas att sinterbronsbussningar/Oljebronsbussningar är ett bra val vid låga belastningar och höga varvtal.

Efterbearbetning
Vid efterbearbetning skall det användas diamant eller hårdmetall ISO kvalitet K20 med en nosradie av max 0,1-0,2mm. Lämplig skärhastighet 100-200m/min. Vid bearbetning skall glidlagret kompletteringssmörjas. Ett sätt är att lägga lagret i olja SAE20 uppvärmt till +80°C. Lagret får ej slipas då porerna blir tilltäppta.

Rekommenderade toleranser:
Axel h8 – h9
Lagersäte H7
Rek. axelmaterial, ytfinhet Rz 1,2 – 0,8
slipad, polerad, hårdhet HB 150
Max statisk belastning 50 n/mm²
Max glidhastighet 5 m/sek
Friktionskoefficient 0,05-0,10
Temperatursområde -12°C – +90°C
Hårdhet 15 HV5
Begär diagram för beräkning av belastning/varvtal.
 
Materialanalys CU 89,5%
  Sn 9,3%
  C 1,2%

Måttabell Radiallager SI…
Måttabell Flänslager SI…
Måttabell Sfäriska lager SI-SFÄ…
Måttabell Massiva runda ämnen SI-ämne…