gs_4

Part# A B C D E F G
GS50238 2.000 1.750 .125 1.200 1.150 ..416 .040

Samtliga mått i tum/decimaltal. Multipliceras med 25,4 för mått i mm