gs_5

Part# A B C D E F G
GS SB1 3.000 2.625 .125 2.062 1.350 .416 .040

Samtliga mått i tum/decimaltal. Multipliceras med 25,4 för mått i mm