gs_6

Part# A B C D E F
GS2003-WPT 1.500 1.250 .125 .500 .650 .040
GS4001-WPT 2.000 1.750 .125 .800 1.500 .040

Samtliga mått i tum/decimaltal. Multipliceras med 25,4 för mått i mm