Maskinskor Maskinfötter Vibrationsdämpare

 

Maskinskor/Maskinfötter med 3D-CAD stöd

maskinskor

Rostfria Maskinskor
Mycket bred serie av rostfria och syrafasta maskinskor med livsmedelgodkänt FDA-gummi. Fast eller kulledad nivåskruv. Serie med enkel- eller dubbelfästöga.

Att ta hänsyn till vid val av maskinskor

 


 

maskinskor_rostfriaRostfria och syrafasta maskinskor
Fabrikskatalog

 


Rostfria och syrafasta maskinskor. Vår lagerstandard
Typer H, M, M76, M77, K

 


meta-wulkMFL
Lackerat stål. Bra vibrationsisolerande.

 


10MS 55 och MS 34
Förzinkat stål. Bra vibrationsisolerande. Lågt pris.

 


12Ställfot SF, SFK
Fast och kulledad mindre fot med plastfot och förzinkad bult

 

13Ändavslutning för rör med nivåreglering av plast
VJ DV för kvadratiska och runda rör

 


14Gänginsatser plast med och utan stålmutter
VG VGR

 


15Kilskor
PK, PKA, PKD, PKAK, PKDK


 

9Maskinsko av förzinkad aluminium
GN2 med nivileringsbult. G2 utan bult


 

gummitabell Egenskapstabell Gummi